Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2023/2024

 

Kinnitatud ÕN koosolekul 29.08.2023

  1. Sisehindamise aruande koostamine
  2. Uue arengukava koostamise algatamine
  3. Väärtuskasvatuse elluviimine
  4. Õpilaste individuaalse arengu toetamine
  5. Kooli kokkutuleku ettevalmistamine
  6. Kooli kodulehe uuendamine
Avaldatud 29.12.2023. Viimati muudetud 01.01.2024.