Hoolekogu

MUSTJALA LASTEAED-PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSSEIS

alates 17.10.2023. a.
  1. Margit Meinbek – kooliõpilaste vanemate esindaja;
  2. Marii Maamägi – lasteaialaste vanemate esindaja;
  3. Ilme Kolter – kooliõpetajate esindaja;
  4. Katrin Paumees - lasteaiaõpetajate esindaja;
  5. Talvo Vinter – vilistalaste esindaja;
  6. Aare Allik – Mustjala osavallakogu esindaja.
  7. Meelis Kaubi. -  Saaremaa Valla esindaja

Alus: Mustjala Kooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine
hoolekogu kodukord: https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002link opens on new page  

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 29.12.2023.