Hoolekogu koosseis 2021/2022:

Kädi Alt hoolekogu esimees: kadi.alt1@gmail.com
Anneli Ibrus hoolekogu aseesimees
Edith Viira kooliõpilaste vanemate esindaja
Reet Mägi kooliõpilaste vanemate esindaja
Tiiu Lõhmus kooliõpetajate esindaja
Ivar Alt vilistlaste esindaja
Harry Raudvere Mustjala osavallakogu esindaja
Meelis Kaubi vallavalitsuse haridusnõunik

hoolekogu kodukord: 
 https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002   

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT