'); winprint.document.write(''); winprint.document.close(); winprint.focus(); winprint.print(); }

 Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrusest nr 57 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes“ § 2 lg 3 (https://www.riigiteataja.ee/akt/405012019065)  §2 lg 2 kohaselt  teavitab lasteaia direktor lapsevanemat osalustasu suurusest lapse lasteaeda vastuvõtmisel ja hiljem jooksvalt selle muutmisest. Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määruse nr 115  „Töötasu alammäära kehtestamine“ § 1, mis kehtestab töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 584 eurot (https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019027 ) .

 

 

Mustjala Lasteaed-Põhikooli lasteaia lapsevanemate osalustasu määr 2020. aastal on:

 

12 eurot ehk 2% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast 

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT