Eesti vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelvalve all.

Järelvalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamiskomisjon.

 

Lääne piirkond (Tallinn).

 

Pärnu-, Saare-, Viljandimaa. Pärje Ülavere. e-post: Parje.Ylavere@hm.ee, telefon: 5346 4448

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT